V rámci projektu „Sport“ dôjde k zorganizovaniu spoločného cezhraničného futbalového turnaja v špeciálnom športovom štadióne na Slovensku. Plánovaný počet zapojených detí je 300 z Maďarska a Slovenska. Na zápasoch sa môžu zúčastniť aj rodičia detí a široká verejnosť.

Počas celodenného detského turnaja bude prebiehať aj naplánovaná konferencia.
Podujatie zahŕňa organizáciu prednášok na tématiku dopingu, výživy, fyzickej a duševnej regenerácie, a zdravého životného štýlu.

Podujatie dňa 24.9.2021 zahŕňa aj organizáciu verejnej tlačovej besedy, tzv. Closing event pre projekt s názvom „Sport”. Ide o stretnutie projektových partnerov so zástupcami a pozvanými
hosťami, predstaviteľmi tlače, médií, či špecifickej verejnosti za účelom prezentovania
projektových aktivít a cieľa cezhraničnej projektovej spolupráce a implementácie.

Podujatia zrealizované prostredníctvom projektu prispejú k zintenzívneniu pohraničnej spolupráce v regióne, podporujúc takýmto spôsobom národnú súdržnosť medzi partnerskými
organizáciami.

Spoločný futbalový turnaj poskytuje príjemný relax pre cieľové publikum, zatiaľ čo fanúšikovia môžu povzbudiť svoj obľúbený tím pri sledovaní kvalitných zápasov.

Podujatia tiež poskytnú príležitosť pre vzájomné spoznávanie sa obyvateľov pohraničnej
oblasti, vytváranie nových profesionálnych a priateľských vzťahov, ktoré sú predpokladom
pre ďalšiu spoluprácu cieľových skupín v budúcnosti.

Inovatívny charakter projektu zabezpečujú aj environmentálne opatrenia, ktoré budú aplikované počas realizácie podujatí.

Sport – slovensko-maďarské športové podujatie

V rámci projektu „Sport“ dôjde k zorganizovaniu spoločného cezhraničného futbalového turnaja
v špeciálnom športovom štadióne na Slovensku. Plánovaný počet zapojených detí je 300
z Maďarska a Slovenska. Na zápasoch sa môžu zúčastniť aj rodičia detí a široká verejnosť.

Počas celodenného detského turnaja bude prebiehať aj naplánovaná konferencia.
Podujatie zahŕňa organizáciu prednášok na tématiku dopingu, výživy, fyzickej a duševnej
regenerácie, a zdravého životného štýlu.

Podujatie dňa 24.9.2021 zahŕňa aj organizáciu verejnej tlačovej besedy, tzv. Closing event pre
projekt s názvom „Sport”. Ide o stretnutie projektových partnerov so zástupcami a pozvanými
hosťami, predstaviteľmi tlače, médií, či špecifickej verejnosti za účelom prezentovania
projektových aktivít a cieľa cezhraničnej projektovej spolupráce a implementácie.

Podujatia zrealizované prostredníctvom projektu prispejú k zintenzívneniu pohraničnej
spolupráce v regióne, podporujúc takýmto spôsobom národnú súdržnosť medzi partnerskými
organizáciami.

Spoločný futbalový turnaj poskytuje príjemný relax pre cieľové publikum, zatiaľ čo
fanúšikovia môžu povzbudiť svoj obľúbený tím pri sledovaní kvalitných zápasov.

Podujatia tiež poskytnú príležitosť pre vzájomné spoznávanie sa obyvateľov pohraničnej
oblasti, vytváranie nových profesionálnych a priateľských vzťahov, ktoré sú predpokladom
pre ďalšiu spoluprácu cieľových skupín v budúcnosti.

Inovatívny charakter projektu zabezpečujú aj environmentálne opatrenia, ktoré budú aplikované počas realizácie podujatí.